top of page
IMG-20220905-WA0002.jpg

Wijkplatform
Noordoost

Welkom in de Wijk NOORDOOST UTRECHT
De wijk Noordoost bestaat uit de buurten (klik op jouw eigen buurt)  Huizingabuurt, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Tuinwijk, Veemarkt, Vogelenbuurt, Voordorp, Voorveldsepolder, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt en in die buurt samen wonen bijna 40,000 mensen (klik hier voor de plattegrond van alle 11 noordoost buurten)

 

.

About

Handreiking Enquête Resultaten Noordoost  door Nathan Rozema Labyrinth en Christian Naethuys Voorzitter WijkplatformNoordoost aan Wijkwethouder Suzanne Schilderman

Wijkfeest Noordoost Vrijwilligers Team

IMG-20220827-WA0008.jpg

Over het platform

Het wijkplatform Noordoost is eigenlijk constant in oprichting omdat we een netwerkorganisatie zijn voor de hele wijk Noordoost in Utrecht en dat is constant aan het veranderen. Het doel van het wijkplatform is om de verbindingen binnen de wijk met de gemeente te versterken, advies geven wanneer erom gevraagd wordt en inspringen en mensen helpen als zij dit zelf niet kunnen en wensen geholpen te worden. 

Het Wijkplatform Noordoost bestaat uit bewoners en ondernemers die wonen en/of werken in de verschillende buurten en weten wat er speelt in de wijk. Het platform gaat regelmatig in gesprek met de gemeente. Het platform is ook bedoeld als plek voor bewoners om ervaringen en opvattingen te delen. En mogelijk samen activiteiten te organiseren. Eigenlijk is niet ingewikkeld ... wij zijn er voor wie het wil en wenst en op het wijze waarop zij dat wenst. 

Nieuwe ideeën, inzichten zijn altijd welkom en "jij de lezer" bent ook welkom, er is altijd ruimte voor bewoners en ondernemers om aan te sluiten en zelf vorm te geven. Heb je zin om hier mede vorm aan te geven, neem contact met ons op!
Zie hier onze 'kort' visie en missie en onze statuten

 

Volgen overleg
Office vergadering

Volgend overleg

Het volgende Thema overleg, 10 mei, zal een intern overleg van het Wijkplatform worden waarbij we het volgende onderwerp gaan bespreken. Het jaarplan 2023 Wijkplatform en het voorgestelde tijdspad. 

Aan de hand hiervan gaan we bepalen bijv. hoever een actiepunt is, inschatten welke tijd (nog) nodig is om te kunnen afronden en waar (welke) ondersteuning bij nodig is. 

De uitkomst zal daarna op korte termijn op de website gepubliceerd worden zodat de burgers van Noordoost, door het Wijkplatform, geïnformeerd worden.


bottom of page