top of page

Bouwlocaties

Kraan van de bouw
aba75d85-d030-48c0-92b1-b6eff191c237-294x300.jpeg
Anker 1

Bouwlocaties: nieuwebouwlocatiesnoordoost@gmail.com
Hallo, Ik heet Pia en ik ben lid van het Wijkplatform Noordoost, je kan mij benaderen aangaande alles over het opzetten van de 11 buurtteams die zowel bouwlocaties als Tiny houses locaties gaan zoeken in Noordoost. Het wijkplatform heeft uw hulp nodig! Het is belangrijk om signalen, wensen en ideeën door te geven aan de personen die in het wijkplatform zitten. Wij zijn er voor u!

Video-oerle BL

Woningbouwlocates &
locaties voor Tyiny Houses

bottom of page