top of page

Het Team

WhatsApp Image 2023-01-06 at 17.24.58.jpeg

Christian Naethuys

Voordorp

Ik heet Christian Naethuys, geboren en getogen in Australia. Woonachtig in Nederland sinds 1992. Ik ben een tuinliefhebber en een geboren democraat. Ik ben van mening dat als mensen met elkaar gaan praten en uiteraard ook gaan luisteren dat je dan een boel veranderen en oplossen kunnen.  Ik ben nu voor de tweede keer voorzitter van het wijkplatform, ook een keertje toen het nog Wijkraad benoemd werd meer dan 17 jaar terug. 

 

Mijn doel voor deze keer is: mensen in Noordoost aan de praat krijgen met elkaar en hiermee polarisatie tegenwerken tegelijkertijd de boel wat groener en veiliger maken.  

WhatsApp Image 2023-01-06 at 17.15.26.jpeg

Paulette Jansen

Veemarkt

Voordorp

WhatsApp Image 2023-01-06 at 17.15.27.jpeg

Patricia Weijburg

Lauwerecht

Mijn naam is Patricia Weijburg. Ik woon in de gezellige buurt Lauwerecht. Ik wil mij graag inzetten voor meer verbinding en begrip in de buurt. We leven steeds dichter op elkaar en dat vraagt soms veel geduld en inlevingsvermogen. Een fijne buurt betekent voor mij ook een groene buurt. Als lid van het wijkplatform en dagelijks bestuur hoop ik een positieve bijdrage aan de leefbaarheid te kunnen leveren. 

Het zou fijn zijn wanneer er meer mensen uit mijn buurt het Platform NoordOost komen versterken!

Sinds een jaar of 7 werk ik in de sector zorg en welzijn. Dit jaar ben ik begonnen aan een nieuwe baan in Nieuwegein, waar ik help recreatieve activering voor kwetsbare groepen op te zetten.

Hiernaast houd ik mij bezig met fotografie en dessin-ontwerp.

WhatsApp Image 2023-01-06 at 17.15.29.jpeg

Fred Simon Thomas

Tuindorp

x

Schermafbeelding 2023-01-07 om 22.44.11.png

Pia Kemper

Tuindorp Oost

x

PHOTO-2022-01-31-01-14-13.jpg

Varsha Bhoendi

Tuindorp

x

WhatsApp Image 2023-01-06 at 17.42.38.jpeg

Victor Sijthoff

Tuindorp

x

WhatsApp Image 2023-01-12 at 11.26.09.jpeg

Toine Goosens

Tuindorp

Ik ben 74 jaar, woon sinds 1977 in Tuindorp en ben sinds november 2019 lid van het wijkplatform. Duurzaam leven en ondernemen is een inspiratiebron voor mij en Gertruus Bors, mijn partner.  Ik beschik over een heel brede ervaring als ondernemer, adviseur en vrijwilliger. Was werkzaam als leidinggevende voor de opbouw van vrijwilligerswerk in Nederland en het vinden van werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Voor de gemeente Utrecht heb ik in de jaren 80 een projectbureau infrastructuur economie en ondernemen opgezet. Ik heb meer dan 20 jaar als adviseur en accountant voor ondernemers en instellingen gewerkt. Daarbij ca 450 bedrijfsplannen beoordeeld. Bij MKB-NL en VNO was ik 20 jaar bestuurder op alle milieu- en infrastructuurdossiers en heb al het beleid en wetgeving van het ministerie van VROM/Infrastructuur en Milieu zien passeren. Ik weet veel van energietransitie en andere transitieprocessen.

Ik ben zeer actief in het stimuleren van een hechte samenleving die stuurt op onderling vertrouwen. Ik ben geïnteresseerd in politieke vraagstukken, en schrijf scherpe politiek bestuurlijke commentaren, lokaal en landelijk. Ben dus geen lid van een politieke partij; ik vind mijn vrijheid van meningsuiting belangrijker. Ik ben lid van de liberale Pauluskerk (rk) in Tuindorp een hechte geloofsgemeenschap waarvan de leden een boodschap aan elkaar hebben.

Ik heb voor het wijkplatform diverse beleidsinhoudelijke stukken en brieven geschreven. Zowel over de fysieke omgeving, de plek van de platfora in Utrecht alsook het realiseren van een hechte, wederkerige samenleving. Door auto- en vliegmobiliteit en door mobiele telefonie en internet is de fysieke afstand tussen mensen sterk toegenomen. Daardoor is het hechte Nederland versnipperd en gefragmenteerd geraakt. Ik zet mij in om hechte contacten en wederkerigheid in woord en daad te herstellen. Inclusief Denken is denken buiten de eigen groep, buiten de eigen waarden en belangen.

Mens in de natuur

Kees Bos

Buurt

x

ik.jpg

Nico Holvast

Witte vrouwen

Ik ben Nico Holvast en heb als ICT werkplekondersteuner bij de HU gewerkt op de Faculteit Gezondheidszorg. Ik ben bijna 7 jaar met pensioen en woon al 45 jaar in Wittevrouwen en zit al 35 jaar in de redactie van de Wijkkrant Wittevrouwen. Ik schrijf niet, maar fiets en loop door de wijk en kom dan onderwerpen tegen. Om ondersteuning te bieden aan mensen en organisaties in de wijk ben ik lid geworden van het Wijkplatform. Sinds het begin van het Wijkplatform ben ik penningmeester.

Kijken naar de rivier

Maarten van Ditmarsch

Buurt

Maarten van Ditmarsch werd kort na de oorlog geboren in Utrecht-Oost, ging op zijn negentiende na de HBS economie in Amsterdam studeren. Militaire dienst volgde toen nog en wel ruim anderhalf jaar. Ging na een erg leuke studentenbaan in de reisindustrie werken in de exportbevordering en bij het raadgevend ingenieursbureau Tebodin in Den Haag. Uitzendingen naar Afrika en Latijns Amerika volgden. Woonde in die tijd in het buitenland en Katwijk. Inmiddels getrouwd en drie kinderen met nu 7 kleinkinderen.

Ging als beleidsmedewerker bij de “koepel” van gehandicapten -en patiëntenorganisaties, de CG-Raad werken. Die heet nu IederIn. Werd daar uiteindelijk beleidscoördinatie en hoofd van enkele afdelingen. De organisatie verhuisde naar Utrecht en zelf ging ik uiteindelijk in de jaren tachtig in Tuindorp wonen waar ik nu al jaren met veel plezier woon. Actief geworden in culturele- sport en maatschappelijke organisaties zoals het bestuur van de gezamenlijke roeiverenigingen de Driewerf, turnvereniging DOO/K&V, Raad van Toezicht Bibliotheek Utrecht, moderamen Tuindorpkerk,  etc. Vanaf begin 2000 in de raadscommissie voor de wijk Noordoost en de gemeenteraad. Fractievoorzitter van de CDA-fractie.

Voel mij nog steeds sterk betrokken op de ontwikkelingen in Utrecht waar door samenwerking gelukkig het nodige van de grond komt en soms fouten uit het verleden hersteld worden en blijf daar naast het grootvaderschap de komende jaren mijn steentje aan bijdragen zoals via het platform Noordoost. Een visie op met name het verkeersbeleid, zeker qua duurzaamheid en de huisvesting is daarbij onontbeerlijk.   

Vrouw op zoek naar Lake

Wieke Westerveld

Zeeheldenbuurt

Ik ben Wieke Westerveld en ik woon met mijn gezin in de Zeeheldenbuurt. Ik vind het interessant om te weten wat er allemaal speelt in de buurt. Via het wijkplatform verbinden we bewoners, gemeente en organisaties met elkaar. Samen maken we er een fijne buurt van voor iedereen!

Mens in de natuur

Paul Herfs

Buurt

x

Mens in de natuur

Jurriaan Cals

Buurt

x

Mens in de natuur

Julian Bilderbeek 

Buurt

x

Vrouw op zoek naar Lake

Annette van den Bosch

Buurt

x

Mens in de natuur

René Ritzen

Buurt

x

Mens in de natuur

Wout van Reemst

Buurt

x

Mens in de natuur

Isaac Gielissen

Voordorp

x

bottom of page